Družba Geoplin

Na spletni strani www.geoplin.si si lahko ogledate ponudbo zemeljskega plina, ki vam ga  ponuja družba Geoplin.

Kaj pa sploh je zemeljski plin? Zemeljski plin je zmes različnih plinov in je gorivo, ki je fosilnega izvora obenem pa je produkt razkroja organskih snovi. V tej zmesi je največ metana, zraven pa so še prisotni propan, etan, butan, dušik ter ogljikov dioksid. Družba Geoplin zemeljski plin pridobivajo iz podzemnih nahajališč, ki nato po plinovodnih omrežjih pod površjem potuje do uporabnikov.

Geoplin torej predeluje najčistejše fosilno gorivo, kateri je vsestransko uporaben in iz njega pridobimo veliko energije, od vseh goriv pa izpusti v ozračje najmanj ogljikovega dioksida. Gre za nestrupen plin ki je brez vonja in je lažji od zraka. V določenem razmerju z zrakom je eksploziven, zato mu dodajo vonjavo, po kateri zaznamo da je plin prisoten. Ima zelo široko področje uporabe. uporabljamo ga lahko v industriji, kot pogonsko gorivo v transportu, za proizvodnjo toplotne in električne energije, na področju trgovine in storitvenih dejavnostih in pa tudi negospodarstva.

družba Geoplin

Geoplin s svojim plinom trguje, zastopa in posreduje na trgu v Sloveniji in tudi v sosednjih državah. Geoplin svojo zanesljivost oskrbe zagotavlja iz nabavnih virov in nudenjem dodatnih storitev. Posebno pozornost pri tem nameni skrbnemu ravnanju z okoljem in družbeno odgovornem ravnanju. Ena od konkurenčnih prednosti Geoplina , ki je najbolj razširjen dobavitelj zemeljskega plina pri nas in tudi izven naših meja, je da ima sklenjene pogodbe z proizvajalci zemeljskega plina. Na ta način je ogrevanje na plin konstantno zagotovljeno.

Začetki oskrbe v Sloveniji segajo v leto 1974, zato nas Geoplin oskrbuje s plinom že več kot 40 let in v vseh teh letih so zelo razvili plinovodno omrežje, tako da lahko v skoraj vsaki občini prebivalci dostopajo do omrežja.