Betonski lovilec olj varuje okolje pred onesnaževalci

Lovilci olj pomembno pripomorejo k varovanju okolja, zato je še kako pomembno, da so nameščeni predvsem tam, kjer obstaja večja verjetnost onesnaženja okolja. Betonski lovilec olj po dostopni ceni pa je vsekakor primeren tudi za vsa gospodinjstva.

Betonski lovilec olj svojo nalogo definira že z imenom – ločuje torej olje od vode. Olja, zavorna tekočina, goriva in podobne stvari so potencialni onesnaževalci okolja, zato jim je treba preprečiti prodor v okolje, za kar pa učinkovito poskrbi lovilec olj. Njegova naloga je, da te snovi zadrži in jim prepreči vstop v okolje, zato lovilce olj največkrat nameščajo pred iztoki v kanalizacijo, pred greznice ali čistilne naprave. Delovanje lovilcev olj je dvodelno – najprej usedalnik zadrži odpadne snovi, v drugem delu pa t. i. separator loči olje od vode.

Betonski lovilec olj sicer še ni obvezen za gospodinjstva, obvezno pa jih je potrebno namestiti tam, kjer obstaja potencialna možnost razlitja ogljikovodikov, ta mesta pa so bencinski servisi, parkirišča, mehanične delavnice, avtopralnice, delavnice, kjer se ukvarjajo s servisiranjem avtomobilov in skladišča, kjer hranijo potencialno nevarne snovi za okolje.

Izbirate lahko med tremi vrstami lovilcev olj, in sicer med koalescenčnim, gravitacijskim in lovilcem z bypassom. Gravitacijski lovilci olj se uporabljajo predvsem tam, kjer voda iz njih izteka direktno v kanalizacijo, koalescenčni pa očisti vodo že pred iztekom vode v kanalizacijo ali podtalnico. Koalescenčni so tudi bolj natančni kot pa gravitacijski. Lovilci olj z bypassom oz. razbremenilnim sistemom so najbolj učinkoviti na velikih površinah kot so velika parkirišča in mehanične ter vulkanizerske delavnice. Izbirate lahko tudi med ohišjem lovilca olj – odločite se lahko za betonski lovilec olj, torej za betonsko ohišje, ali pa za plastični lovilec olj, ki ima plastično ohišje.

betonski lovilec olj
Voda je za človeka izjemno pomembna in (upam) cenjena dobrina, ki pa nam je na voljo v zelo majhni in omejeni količini. Planet sicer prekriva kar 80 % vode, a vendar je le 1 % te vode zares pitne – vse ostalo je slana voda v morjih in oceanih in pa sladka voda, ki je zamrznjena v ledu. Ravno zato je bistvenega pomena, da vsi ljudje na svetu sodelujemo pri varovanju okolja in se trudimo narediti vse, kar je v naši moči, da preprečimo nepotrebno onesnaževanje vode.